Questionmark Perception
Feb 04 2023 |
Logged in as : Toolbox
Change contrast
Change font size
Block 1 of 1

Question

Welkom bij de Questionmark vraagtypen demo-toets!

In deze toets maak je kennis met:
 1. verschillende gesloten toetsvraagtypen voor kennistoetsen in Questionmark;
 2. hoe studenten een toets in Questionmark zien, wanneer zij deze maken;
 3. een aantal specifieke weetjes over de HAN 😊
In elke vraag staat een bepaald vraagtype centraal, die je kunt uitproberen met een voorbeeldvraag. Je vindt daarnaast informatie over dit vraagtype bij de inzet in een summatieve kennistoets (assessment of learning). Elk vraagtype kun je ook in formatieve, ontwikkelingsgerichte toetsen (assessment for/as learning) inzetten, maar specifiek daarvoor bedoelde informatie en functionaliteit (b.v. feedback of specifieke rapportages) vallen in deze toets buiten beschouwing. 

Opbouw van de toets en resultaten

Bij het opzetten van de toets is rekening gehouden met het volgende: 
 • er is voor een lay-out gekozen waarin studenten alle toetsvragen in één oogopslag zien; 
 • je start met de meest voorkomende vraagtypen die HAN-opleidingen inzetten en daarna komen minder gebruikelijke vraagtypen aan bod;
 • je vindt na een voorbeeldvraag telkens een aparte pagina met specifieke informatie over dat vraagtype;
 • in de laatste vraag kun je ideeën of opmerkingen over deze toets en/of informatie doorgeven; 
 • klaar met de toets? Druk dan op ‘Submit', waarna je direct je toets helemaal kunt doornemen met korte feedback op elk gegeven antwoord. 
We hopen dat je hiermee een eerste inzicht krijgt in de Questionmark toetsvraagtypen en de bruikbaarheid in summatieve kennistoetsen. 

Wil je meer informatie, neem dan contact met Team Digitaal Toetsen via digitaletoetsing@han.nl


Demotoets Toolbox

Question

1  of 11
Vraagtype: Multiple Choice
De student moet een keuze maken uit twee of meer antwoordmogelijkheden.

Voorbeeldvraag:
Het HAN-conglomeraat is ontstaan uit de megafusie van de Hogeschool Gelderland, de Hogeschool Nijmegen en de HEAO-Arnhem. De HAN werd zo een grote & brede onderwijsinstelling en sindsdien is het aantal studenten gegroeid.
In welk jaar heeft deze fusie plaatsgevonden?

Question

Informatie over Multiple Choice vraagtype

Inzet: bij onderwerpen en vraagstukken die duidelijke, afgebakende antwoorden kennen.

Voordeel: net als bij andere gesloten vraagtypen, worden deze automatisch beoordeeld en is een kwaliteits toetsanalyse (mits voldoende deelnemers) beschikbaar. Lagere orde kennis kun je hiermee toetsen en i.c.m. een casus kan je er ook hogere orde kennis mee toetsen.

Algemene punten:  
 • Scoring: score voor het goede en foute antwoord is eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende toetsafnames).
 • Inzage/herbeoordeling: de behaalde score en het gegeven antwoord zijn inzichtelijk in rapportages.
Aandachtspunten:
 • Voor het opstellen van een goede multiple choice vraag met evenwichtige afleiders/antwoorden heb je tijd en expertise nodig.
 • Een MC-vraag mag ook meer of minder dan 4 antwoorden te hebben.

Question

2  of 11
Vraagtype: Numeric
Een vraagtype waarin een student een geheel of decimaal getal als antwoord geeft. Deze lijkt op op een ‘Open vraagtype’, maar deze wordt wel automatisch nagekeken.

Voorbeeldvraag:
Hoeveel academies heeft de HAN University of Applied Sciences?   

Question

Informatie over Numeric vraagtype

Inzet: bij vraagstukken waarin studenten berekeningen moeten maken, waarmee je studenten op een hogere orde van kennisniveau kan toetsen.

Voordeel: je kunt berekeningen toetsen, waarbij het aantal antwoordmogelijkheden veel groter is (en daarmee de gokkans kleiner) dan b.v. een multiple choice vraag. Het geven van een (deel)score als het antwoord binnen een reikwijdte valt, is ook instelbaar.

Algemene punten:
 • Scoring: eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende aantal toetsafnames). Als  je meer dan twee mogelijke scores instelt, dan zijn deze analyses niet mogelijk i.v.m. de variëteit aan antwoordscores. 
 • Inzage/herbeoordeling: de behaalde score en het gegeven antwoord zijn inzichtelijk in rapportages. 
Aandachtspunt:
 • Alleen het eindresultaat (antwoord) wordt nagekeken, niet de tussenliggende berekeningstappen die de student gemaakt heeft om tot het gegeven antwoord te komen.

Question

3  of 11
Vraagtype: Pull-down list
De student moet een keuze maken uit twee of meer antwoordmogelijkheden uit een lijst.

Voorbeeldvraag:
Welke locatie van de HAN is te zien op de onderstaande afbeelding?

HAN Gebouw Arnhem.png

Question

Informatie over Pull Down List vraagtype

Inzet: bij onderwerpen en vraagstukken die korte, duidelijke, afgebakende antwoorden kennen.

Voordeel: studenten kunnen eerst nadenken over het antwoord, voordat ze de antwoorden zien. Net als andere gesloten vraagtypen, worden deze automatisch beoordeeld en is een kwaliteits toetsanalyse (mits voldoende deelnemers) beschikbaar. Lagere orde kennis kun je hiermee toetsen en i.c.m. een casus kan je er ook hogere orde kennis mee toetsen.

Algemene punten:  
 • Scoring: de scores voor het goede antwoord zijn eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende aantal toetsafnames).
 • Inzage/herbeoordeling: bij het instellen van meerdere pull down list vragen in 1 vraag zijn de inzage en herbeoordeling moeilijker uit te voeren, vooral als er randomisering wordt toegepast.
Aandachtspunten:
 • Voor het opstellen van een goede pull-down list vraag met evenwichtige korte afleiders/antwoorden heb je tijd en expertise nodig. 
 • De antwoorden moeten kort zijn.

Question

4  of 11
Vraagtype: Yes/No of True/False
Een vraagtype waarbij studenten met Yes/No of True/False moet beantwoorden. Deze standaard antwoorden hoef je als ontwikkelaar niet zelf in te voeren.

Voorbeeldvraag:
Wordt hieronder het het nieuwe logo van de HAN getoond?

HAN_woordmerd.png

Question

Informatie over Yes/No vraagtype

Inzet: bij onderwerpen, vraagstukken en stellingen die duidelijk afgebakend zijn.

Voordeel: net als bij andere gesloten vraagtypen, worden deze automatisch beoordeeld en is een kwaliteits toetsanalyse (mits voldoende deelnemers) beschikbaar.

Algemene punten:
 • Scoring: eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende aantal toetsafnames).
 • Inzage/herbeoordeling: eenvoudig uit te voeren met behulp van rapportages.
Aandachtspunten:
 • Voor het opstellen van een goede, niet ambigue Yes/No of True/False multiple choice vraag heb je tijd en expertise nodig.
 • Dit vraagtype heeft een hoge gokkans i.v.m. met maar twee keuzemogelijkheden.

Question

5  of 11
Vraagtype: Text match 
Een vraagtype waarbij een student een woord of kort stuk tekst moet invullen als antwoord. 

Voorbeeldvraag:
Bekijk onderstaande film over de HAN.Vraag:
Maak de onderstaande slogan af en vul het ontbrekende woord in:

Open up new ______________

Question

Informatie over Text match vraagtype

Inzet: bij vraagstukken waarin studenten b.v. begrippen of terminologie moeten kennen of b.v. hun taalvaardigheid laten zien. Questionmark biedt ook de mogelijkheid om in verschillende vraagtypen een online video op te nemen in de vraag.

Voordeel: het aantal taal-antwoordmogelijkheden is groter (en daarmee de gokkans kleiner) dan b.v. een multiple choice vraag.

Algemene punten:
 • Scoring: de antwoorden met punten eenvoudig in te stellen. De optie ''Case Sensitive'' is aan te vinken, zodat bij het nakijken direct op hooflettergevoeligheid gecontroleerd wordt.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende aantal toetsafnames).
 • Inzage/herbeoordeling: eenvoudig uit te voeren met behulp van de rapportages.
Aandachtspunt:
 • De in te vullen tekst moet kort zijn.
 • Vraagtype Fill in the Blank lijkt op dit vraagtype, maar biedt meer opties voor het nakijken van het antwoord.

Question

6  of 11
Vraagtype: Multiple Choice met formule in de vraag
In deze vraag is gebruik gemaakt van de formule editor.

Voorbeeldvraag:
Wat is de uitkomst van onderstaande rekensom:


Question

Informatie over Multiple Choice vraagtype met formule editor

Inzet: bij vraagstukken waarin studenten berekeningen moeten maken, waarmee je studenten op een hogere orde van kennisniveau kunt toetsen. Questionmark biedt de mogelijkheid om formules op te nemen in verschillende vraagtypen.

Voordeel: je kunt berekeningen toetsen, waarbij het aantal antwoordmogelijkheden veel groter is (en daarmee de gokkans kleiner) dan b.v. een multiple choice vraag.

Algemene punten:
 • Scoring: score voor het goede en foute antwoord is eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: eenvoudig uit te voeren (bij voldoende aantal toetsafnames).
 • Inzage/herbeoordeling: de behaalde score en het gegeven antwoord zijn inzichtelijk in rapportages. 
Aandachtspunten:
 • Alleen het eindresultaat (antwoord) wordt nagekeken, niet mogelijke tussen berekeningstappen.
 • Voor het opstellen van een goede multiple choice vraag met evenwichtige (wiskundige) afleiders/antwoorden heb je tijd en expertise nodig.
 • Een MC-vraag mag ook meer of minder dan 4 antwoorden te hebben.

Question

7  of 11
Vraagtype: Matching - afbeeldingen matchen bij teksten. 
Een vraagtype waarin een student een lijst met woorden of afbeeldingen moet matchen met een andere lijst met woorden of afbeeldingen. 

Voorbeeldvraag:
Hieronder staan afbeeldingen die je kunt vinden op de website van de HAN. Match de juiste zin bij de afbeelding.

Question

Informatie over Matching vraagtype

Inzet: bij onderwerpen en vraagstukken die je compact wil aanbieden en waarbij je meerdere begrippen wil toetsen.

Voordeel: begrippen behorend bij één thema kun je snel, kort stellen 

Algemene punten:
 • Scoring: score per match of totaalscore is eenvoudig in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: niet mogelijk i.v.m. de variëteit aan antwoordscores.
 • Inzage/herbeoordeling: goed toepasbaar indien je gebruik maakt van woorden en teksten om te matchen. Bij het gebruik van afbeeldingen is achteraf niet te controleren wat de student per match geantwoord heeft.

Aandachtspunt:
 • Rapportage is complex.


Question

8  of 11
Vraagtype: Knowledge matrix 
Een verzameling van verschillende MC vragen, waarbij een student een antwoord kiest uit steeds dezelfde antwoordkeuzes. 

Voorbeeldvraag:
De HAN is sinds januari 2020 georganiseerd in verschillende organisaties, zoals Academies, Services, Staf en CVB. Geef van de hieronder genoemde HAN-onderdelen aan bij welke specifieke nieuwe HAN-organisatie deze horen. 

Bestuurszaken
Financieel Economisch Management
Informatiemanagement
Studentzaken
Toegepaste Biowetenschappen

Question

Informatie over Knowledge matrix vraagtype

Inzet: dit vraagtype zet je in als je over verschillende onderdelen behorende bij één thema dezelfde soort vragen wil stellen. Korte vragen werken hierbij het best voor de leesbaarheid.

Voordeel: vragen behorend bij één thema kun je snel, kort stellen.

Algemene punten:
 • Scoring: scores zijn eenvoudig per MC-vraag in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: niet mogelijk i.v.m. de variëteit aan antwoordscores.
 • Inzage/herbeoordeling: moeilijker uit te voeren afhankelijk van de vraag- en antwoordomschrijvingen. Beter toepasbaar bij korte omschrijvingen.
Aandachtspunt:
 • Rapportage is complex.

Question

9  of 11
Vraagtype: Drag and Drop
Een vraagtype waarin een student de juiste plek(ken) op een foto of afbeelding aanwijst (door het verslepen van visuele markers). 

Voorbeeldvraag:
Geef op de onderstaande kaart aan waar de vier locaties (Zalloon, Bisschop Hamerhuis, I/O Gebouw, Seneca) liggen door de namen (linksonder in de afbeelding) naar de juiste locaties op de kaart te slepen.

Question

Informatie over Drag and Drop vraagtype

Inzet: bij te visualiseren onderwerpen, waarbij studenten één of meerdere visuele kenmerken/volgordes moeten herkennen, benoemen en/of aanwijzen.

Voordeel: minder tekst nodig én afbeeldingen hebben meer keuzemogelijkheden (en daarmee is de gokkans kleiner

Algemene punten:
 • Scoring: score per goed beantwoorde marker of een totaalscore voor alle markers is in te stellen.
 • Toets- en itemanalyse: niet mogelijk i.v.m. de variëteit aan antwoordscores.
 • Inzage/herbeoordeling: lastig, aangezien de antwoorden als coördinaten worden opgeslagen en niet visueel in een afbeelding getoond worden.
Aandachtspunt:
 • Eigen afbeeldingen en markers zijn noodzakelijk.

Question

10  of 11
Vraagtype: Multiple Response
Een vraagtype waarbij studenten één of meerdere juiste antwoorden moeten kiezen.

Voorbeeldvraag:
HAN University of Applied Sciences (HAN) heeft met het HAN Instellingsplan 2016-2020 het startschot gegeven voor een nieuwe koers. De essentie van deze koers is dat de HAN wil uitblinken in de manier waarop onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (‘de driehoek’) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Welke 4 kernwaarden verwoorden de HAN-ambities in het Instellingsplan 2016-2022? Vink de juiste 4 kernwaarden aan in onderstaand overzicht. Je krijgt 4 punten als je de juiste kernwaarden hebt geselecteerd en anders krijg je 0 punten.

Question

Informatie over Multiple Response vraagtype

Inzet: bij onderwerpen en vraagstukken die minder duidelijk af te bakenen zijn en/of waarbij meerdere antwoorden juist zijn.

Voordeel: afhankelijk van het aantal te kiezen antwoorden zijn de keuzemogelijkheden groot (en daarmee de gokkans kleiner).

Algemene punten:
 • Scoring: score is per goed antwoord in te stellen of een totaalscore als je alle antwoorden goed hebt aangevinkt.  
 • Toets- en itemanalyse: niet mogelijk i.v.m. de variëteit aan antwoordscores. 
 • Inzage/herbeoordeling: inzagerapportage laat per student de gegeven antwoorden zien. De herbeoordeling van de scores voor alle studenten is minder makkelijk door te voeren.
Aandachtspunt:
 • Rapportage is complex.

Question

11  of 11
Indien je nog opmerkingen en/of aanvullingen hebt over deze demotoets, vermeld ze dan hieronder.